O nás

Občianske združenie vzniklo ako Rómske advokačné a výskumné stredisko (RAVS) v auguste 2014. Zakladateľmi sú mladí Rómovia rôznych profesií, ktorí mnohé roky pôsobili v zahraničí a na Slovensku.  Spoločne sa rozhodli využiť odborné vedomosti v jednej organizácii a ovplyvňovať verejný diskurz o rómskej minorite.

Hlavná činnosť je zameraná na  ovplyvňovanie komunitného rozvoja rómskej minority prostredníctvom inkluzívneho prístupu. Tento prístup je založený na vzájomnej aktívnej spolupráci minoritného a majoritného obyvateľstva. Najdôležitejšou oblasťou je edukácia novej generácie a zlepšovanie sociálneho postavenia znevýhodnených skupín. Pri práci využíva výskumné metódy, predovšetkým kvalitatívne, prostredníctvom ktorých získava relevantné údaje ako podporné nástroje pri verejnom diskurze.

Organizácia má sídlo v Skalici a všetci členovia sú rodení Skaličania, preto si pre svoje hlavné pôsobenie zvolili lokalitu mesta Skalica. Toto rozhodnutie vychádza aj z faktu, že v lokalite sú členovia akceptovaní ako rovnocenní partneri a majú vybudované nadštandartné partnerstvá s rôznymi aktérmi. Organizácia sa zameriava aj na národné a medzinárodné aktivity.

ENGLISH:

ABOUT

The NGO was established as the Roma Advocacy and Research Centre (RAVS) in August 2014. The founders are young Roma of various professions who have worked abroad and in Slovakia for many years. Together they decided to use their expertise in one organisation to influence public discourse about the Roma minority.

The main activity is focused on influencing the community development of the Roma minority through an inclusive approach. This approach is based on mutual active cooperation between the minority and the majority population. The most important area is the education of the new generation and the improvement of the social status of disadvantaged groups. In the work, the team applies research methods, mainly qualitative, through which it obtains relevant data as supporting tools in public discourse.

The organisation is based in Skalica and all members are native Skalicans, which is why they have chosen the location of Skalica for their main activity. This decision is also based on the fact that the members are accepted as equal partners in the locality and have built superior partnerships with various actors. The organisation also focuses on national and international activities.

One comment

  1. je to velmi dobre ,ak mladi rómovia z rôzných profesii chcú alebo využivaju svoje odborne vedomosti a skúsenosti a odovzdávajú ich verejnosti prostrednictvom diskurzov. Zda sa mi ťiež, že netreba zostávať len pri využiti vyskumných metód….sú potrebne presadzovať aj vlastne nástroje pri verejnom diskurze a velmi dôležitá téma… okrem tých ,ktore uvádzate ….je aj sociálna téma..zvlasť sociálna ekonomika..zvlášt ak spomínate že v kolektíve máte profesionálov so skúsenosťami doma aj zo zahraničia… to je to obvlášt dôležite ak smerujeme k zlepšeniu sociálneho postavenia ….stefan mirga,nitra

    Páči sa mi

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s