Dokumenty

Anticiganizmus – referečný dokument: anticiganizmus1
Inklúzia od raného detstva+ , Slovenská republika, 2017: RECI_Slovak-Republic-report_SLO-01-12-2018-highres
Riešenie nezamestnanosti Rómov. Od mýtu k praxi a späť: Riešenie nezamestnanosti Rómov. Od mýtu k praxi a späť.
Monitorovacia správa občianskej spoločnosti o implementácii národnej stratégie integrácie Rómov na Slovensku 2017: SK-reportcely-final
Transparentné kritériá: Transparentne kriteria_SVK
Prehľad rozsudkov 2017:  Prehlad rozsudkov 17
Reklamy