Dokumenty

  • Monitorovacia správa občianskej spoločnosti o implementácii národnej stratégie integrácie Rómov na Slovensku 2017: SK-reportcely-final