Dokumenty

Case Study – Acces to water as part of social inclusion

Monitorovacia správa o občianksej spoločnosti o implementácii národnej stratégie integrácie Rómov na Slovensku 2018: rcm-civil-society-monitoring-report-2-slovakia-2018-eprint-fin-sk

Anticiganizmus – referečný dokument: anticiganizmus1

Inklúzia od raného detstva+ , Slovenská republika, 2017: RECI_Slovak-Republic-report_SLO-01-12-2018-highres

Riešenie nezamestnanosti Rómov. Od mýtu k praxi a späť: Riešenie nezamestnanosti Rómov. Od mýtu k praxi a späť.

Monitorovacia správa občianskej spoločnosti o implementácii národnej stratégie integrácie Rómov na Slovensku 2017: SK-reportcely-final

Transparentné kritériá: Transparentne kriteria_SVK

Prehľad rozsudkov 2017:  Prehlad rozsudkov 17