Kontakt

Rómske advokačné a výskumné stredisko

Mallého 18

909 01  Skalica

 

IČO: 42400023

DIČ: 2024148995

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka

IBAN: SK0302000000003459758257

email: ravs.skalica@gmail.com

Reklamy