Výzva na zapojenie sa do Roma Civil Monitor 2021-2025

Úvod

Po prijatí Strategického rámca EÚ pre Rómov pre rovnosť, začlenenie a participáciu (EURSF) 7. októbra 2020 a na podnet Európskeho parlamentu Európska komisia spustila iniciatívu Roma Civil Monitor (RCM) pre obdobie 2021 – 2025 pod plným názvom „Prípravná akcia – Rómsky občiansky monitoring – Posilnenie kapacít a zapojenie rómskej a prorómskej občianskej spoločnosti do monitorovania a hodnotenia politiky“. Táto iniciatíva nadväzuje na pilotný projekt Roma Civil Monitor 2017 – 2020 a jej cieľom je zapojiť najmenej 90 rómskych a prorómskych organizácií občianskej spoločnosti a jednotlivcov z 26 členských štátov EÚ (Malta nie je zahrnutá) do monitorovania a podávania správ najmä o národných rómskych strategických rámcoch členských štátov (NRSF), ale aj iných politikách týkajúcich sa Rómov. Iniciatíva prispeje k budovaniu kapacít národných rómskych a prorómskych občianskych spoločností a poskytne im systematickú podporu pri zapájaní sa do dialógu, obhajoby a spolupráce s národnými zainteresovanými stranami. V súlade s EURSF je cieľom iniciatívy RCM 2021 – 2025 vybudovať kapacity organizácií rómskej občianskej spoločnosti, aby prispeli k monitorovaniu národných stratégií uplatňovaním metodiky zdola nahor založenej na miestnych znalostiach a skúsenostiach s cieľom ovplyvňovať národné rozhodnutia, ktoré efektívne odrážať potreby rómskych komunít.

Úloha členov koalície

Organizácie občianskej spoločnosti zaradené do národnej koalície RCM sa budú podieľať na aktivitách organizovaných národnými koordinátormi RCM pod vedením a s podporou konzorcia RCM. Tieto aktivity budú zamerané na budovanie kapacít organizácií občianskej spoločnosti potrebných na:

 • kritické monitorovanie krokov verejných orgánov (alebo ich nedostatku) pre rovnosť Rómov, ich začlenenie, a účasť na rôznych úrovniach (miestnej, regionálnej, národnej),
 • účasť na navrhovaní, implementácii a monitorovaní verejných politík s dosahom o rovnosti a inklúzii Rómov.

Koalície RCM budú koordinovať a podporovať svojich členov pri zapájaní sa do dialógu s verejnými orgánmi a inými zainteresovanými stranami (vrátane médií a väčšinovej občianskej spoločnosti) a zapájať sa do štruktúr a procesov tvorby politiky s cieľom obhajovať potreby a záujmy rómskych komunít.

V rámci iniciatívy RCM budú mať členovia koalície RCM možnosť podieľať sa v rôznych kapacitách na:

 • vypracovanie národných monitorovacích správ,
 • vypracovanie nadnárodných tematických správ,
 • vypracovanie ročných plánov národnej udržateľnej spolupráce
 • nadnárodnú spoluprácu a vytváranie sietí s inými organizáciami občianskej spoločnosti, ktoré sa zúčastňujú na RCM,
 • vývoj a realizácia malého projektu financovaného RCM.

Výberové kritériá a podmienky pre členstvo v národnej koalícii RCM  

 • byť registrovanou mimovládnou organizáciou v Slovenskej republike,  
 • mať aspoň dvojročnú históriu pôsobenia v rómskom/prorómskom hnutí alebo v príbuzných sociálnych hnutiach (ľudské práva, antidiskriminácia),
 • preukázané minimálne trojročné skúsenosti (analytické skúsenosti výhodou) aspoň v jednej z týchto tematických oblastí: komunitné organizovanie, LGBT+, sociálne služby, 
 • ochota spolupracovať s ostatnými organizáciami občianskej spoločnosti v krajine a v celej Európe. 

Ako sa prihlásiť? 

Vyplňte formulár v prílohe č. 1 a pošlite ho na adresu: havir.zuzana@gmail.com najneskôr do 10.1.2022. 

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s