Pridelenie Značky kvality mládežníckej dobrovoľníckej organizácie v rámci Programu EÚ Európsky zbor solidarity

Včera nám bola udelená Značka kvality mládežníckej dobrovoľníckej organizácie v rámci Programu EÚ Európsky zbor solidarity na lead, hosting, supporting v rámci dobrovoľníctva v programe Európsky zbor solidarity na obdobie 2022-2027.

Európsky zbor solidarity je nový program Európskej únie, ktorá poskytuje mladým ľuďom príležitosť vykonávať dobrovoľnícku prácu alebo pracovať vo svojej vlastnej krajine či v zahraničí na projektoch, z ktorých majú prospech komunity a ľudia v celej Európe.

V Európskom zbore solidarity sa môžeš zaregistrovať, keď budeš mať 17 rokov, no na projekte môžeš začať pracovať až po dosiahnutí 18 rokov. Do projektov Európskeho zboru solidarity sa môžu zapojiť ľudia vo veku do 30 rokov vrátane.

Značka kvality je proces, ktorý potvrdzuje, že organizácia je schopná a ochotná vykonávať vysoko kvalitné solidárne aktivity pre mladých ľudí v súlade s princípmi, cieľmi a štandardami kvality Európskeho zboru solidarity (rovnosť príležitostí, nediskriminácia, zamedzenie náhrady pracovného miesta, vyvarovanie sa škodlivým činnostiam, poskytovanie vysoko kvalitných, ľahko prístupných a inkluzívnych aktivít, zabezpečenie primeraného školenia, pracovného a dobrovoľníckeho zázemia, žiadny zisk).

Značka kvality je vstupenkou organizácie do programu Európsky zbor solidarity. Značka kvality je podmienkou pre účasť, pokiaľ ide o dobrovoľnícke aktivity. V novom programe EZS sa už nepodávajú typické projektové žiadosti, ale len finančné žiadosti o grant, ktoré budú individuálne posudzované Národnou agentúrou.

O pridelenie Značky kvality sme požiadali v rámci projektu Nové riešenia starých problémov a veľmi nás teší, že sme Značku kvality napokon obdržali. V nasledujúcom období budeme teda realizovať viaceré dobrovoľnícke aktivity.

ENG:

Yesterday we received the Youth Voluntary Organisation Quality Label in the framework of the EU European Solidarity Corps Programme for leading, hosting, supporting volunteering in the European Solidarity Corps Programme for the period 2022-2027.

The European Solidarity Corps is a new European Union programme that gives young people the opportunity to volunteer or work in their own country or abroad on projects that benefit communities and people across Europe.

You can register with the European Solidarity Corps when you are 17 years old, but you can only start working on a project when you are 18. European Solidarity Corps projects are open to people up to and including the age of 30.

The Quality Label is a process that certifies that an organisation is able and willing to carry out high quality solidarity activities for young people in accordance with the principles, objectives and quality standards of the European Solidarity Corps (equal opportunities, non-discrimination, avoiding job substitution, avoiding harmful activities, providing high quality, easily accessible and inclusive activities, providing adequate training, work and volunteer facilities, no profit).

The Quality Label is the organisation’s ticket to the European Solidarity Corps programme. The Quality Label is a condition for participation in terms of volunteering activities. In the new EWC programme, typical project applications are no longer submitted, but only financial grant applications, which will be assessed individually by the National Agency.

We applied for the Quality Label in the framework of the New Solutions to Old Problems project and we are very pleased that we have finally received the Quality Label. We will therefore be carrying out a number of volunteering activities in the coming period.

This activity is carried out within the project New solutions to old problems funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants Fund and the Norway Grants Fund for Regional Cooperation.

Advertisement

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s