Vymazanie výrazu “cigán” ( v etnickom zmysle Cigán) z kodifikačných príručiek slovenského jazyka

Na našu žiadosť, ktorú sme adresovali Ministerstvu kultúry v súvislosti s vymazaním výrazu “cigán” (v etnickom zmysle Cigán) z kodifikačných príručiek slovenského jazyka, sme dostali odpoveď.

Z listu citujeme:

“Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 2 zákona NR SR č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov schvaľuje kodifikkovanú podpbu slovenského jazyka v kodifikačných príručkách, samozrejme, zmeny v jazyku sa odrážajú aj v kodifikácii spisovného jazyka. Podľa Zásad vlády Slovenskej republiky k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (svhválených uznesením vlády SR zo 16. decembra 2009 č. 933/2009) každá zmena v kodifikácii musí byť vedecky a spoločensky zdôvodnená, a preto úpravám v kodifikácii predchádza dôkladný odborný výskum a celospoločenská diskusia. Všetky kodifikačné zmeny by mali vyplývať zo spoločenských potrieb, ako ste aj Vy vo svojom liste vysvetlili. Zmeny v kodifikácii sa opierajú o predmetný výskum a jeho výsledky, v Slovenskej republike sa tento výskum sústreďuje predovšetkým v Slovenskej akadémii vied a na verejných vysokých školách. V zmysle uvedeného MK SR bude stimulovať podnet na kodifikačnú zmenu a predloží ho na rokovanie Ústrednej jazykovej rady, poradného orgánu ministerky kultúry, ktorá pozostáva z erudovaných odborníčok a odborníkov zo slovakistických pracovísk v oblasti jazyka a jazykového plánovania. Ešte predtým sa návrh na zmenu kodifikácie sformulovaný na príslušnom vedeckom pracovisku (Jazykovednom ústave Ľ. Štúra Slovenskej akadémie vied) predloží na posúdenie odborným jazykovedným komisiám s celoštátnou pôsobnosťou alebo s celoštátnym zastúpením (napríklad pravopisnej komisii Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, ortoepickej komisii Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV). Po prerokovaní v týchto komisiách sa konečný návrh na zmenu kodifikácie so stanoviskom príslušnej komisie predloží ministerstvu kultúry. Na ministerstve kultúry prerokuje návrh Ústredná jazyková rada.”

Veľmi nás teší, že tento proces začal a i keď vieme, že výsledok nebude do pár dní, dôležité je, že sa začalo konanie.

Budeme vás informovať o jeho priebehu.

Dúfame, že nakoniec sa podarí vymazať výraz Cigán z príručiek slovenského jazyka.

Advertisement

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s